Thông tin liên hệ

  • F13/27 Đường 5-6, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
  • 0903 554 369 08.37127290
  • toanvietco07@gmail.com

Xà Gồ và Tôn Lợp

TÔN LỢP CÁC LOẠI

+ Cung cấp tất cả các loại tôn màu 5 sóng, 9 sóng dày từ 0.35mm - 0.9mm + Cung cấp tất cả các loại tôn sáng đủ màu dày từ 1mm - 1.5mm + Cung cấp tôn UPVC kháng hóa chất

XÀ GỒ KẼM CÁC LOẠI

+ Cung cấp tất cả các loại xà gồ thép, kẽm từ C100-C300 + Cung cấp tất cả các loại xà gồ thép, kẽm từ Z150-Z300 + Chiều dày từ 1mm-3mm