Năng lực sản xuất

Với đội ngủ nhân viện nhiều năm kinh nghiệm

+ Khối lượng kết cấu thép gia công  1800 tấn

+ Diện tích nhà xưởng 90.000m2 nhà xưởng

MÁY CẮT 16LY