Thông tin liên hệ

  • F13/27 Đường 5-6, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
  • 0903 554 369 08.37127290
  • toanvietco07@gmail.com

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TOÀN VIỆT

Add : 73/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

Workshop : F13/27 Đường 5-6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh 

Cellphone : 0918 32 72 96

www.toanvietsteel.com.vn     email.toanvietco07@gmail.com