• slidebg1
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TOÀN VIỆT E & C
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C_ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  KẾT CẤU THÉP 2 TẦNG RỘNG = 36M DÀI = 36M
 • slidebg1
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TOÀN VIỆT E & C
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C _ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  NHÀ XƯỞNG RỘNG = 37M DÀI = 85M
 • slidebg1
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TOÀN VIỆT E & C
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C _ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  NHÀ XƯỞNG RỘNG = 50M DÀI = 100M
 • slidebg1
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TOÀN VIỆT E & C
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C _ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  NHÀ KHO RỘNG = 40M DÀI = 175M
 • slidebg1
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TOÀN VIỆT E & C
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C _ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  NHÀ XƯỞNG RỘNG = 40M DÀI = 80M
 • slidebg1
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TOÀN VIỆT E & C
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C _ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  NHÀ XƯỞNG LIÊN KẾ RỘNG = 3K25M DÀI = 41M
 • slidebg1
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ TOÀN VIỆT E & C
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C _ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  NHÀ XƯỞNG RỘNG = 50M DÀI = 80.1M
 • slidebg1
  NHÀ XƯỞNG NHỰA THÀNH CÔNG
  NHÀ THÉP TIỀN CHẾ, KẾT CẤU THÉP TOAN VIET E & C _ PRE ENGINEERING BUILDING, STEEL STRUCTURE
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT _ DESIGNING, FABRICATION, INSTALLATION
  NHÀ XƯỞNG RỘNG = 60M DÀI = 126M

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Toàn Việt